HARDERWIJK - Vanaf 28 oktober worden bestuurders die te hard rijden op de Lorentzstraat in Harderwijk bekeurd. Dan gaat de nieuwe flitspaal bij de kruising van de Lorentzstraat en de Stephensonstraat aan. De gemeente Harderwijk, de politie en het OM verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor gaan aanpassen en dat de verkeersveiligheid in Harderwijk verbetert.

De nieuwe flitspaal staat op de Lorentzstraat, bij de kruising met de Stephensonstraat en handhaaft de snelheid in beide richtingen. De toegestane snelheid op deze ontsluitingsweg is 50 km/uur. Het Openbaar Ministerie heeft besloten de flitspaal te plaatsen nadat de gemeente Harderwijk en de politie hebben aangegeven dat hier vaak te hard wordt gereden en het aantal ongevallen toeneemt. Het te hard rijden op de Lorentzstraat is een groot risico voor de verkeersveiligheid. Zeker bij de kruising met de Stephensonstraat, waar de verkeersintensiteit hoog is en zwaar verkeer rijdt. Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

In de afgelopen periode is de flitspaal getest. Flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie verbeterd is. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met flitspalen langer noodzakelijk is.