ELBURG - De rechtbank legt een 35-jarige man uit Elburg een voorwaardelijke isd-maatregel op van 2 jaar. De man maakte zich schuldig aan mishandeling, huisvredebreuk en bedreiging. De rechtbank spreekt de man vrij van de bedreiging waarbij de man gezegd zou hebben dat hij een aanslag zou plegen in de gemeente Elburg.

De man betrad op 17 februari 2023 zonder toestemming de woning van zijn schoonmoeder. Hier mishandelde hij zijn partner en bedreigde zijn schoonmoeder. De man maakte met de mishandeling een inbreuk op de lichamelijk integriteit van het slachtoffer. De rechtbank rekent het hem aan dat zijn partner hun dochtertje vasthield tijdens deze mishandeling. De rechtbank vindt dit ernstige feiten die voor de slachtoffers gevoelens van onveiligheid en angst in hun eigen huis teweeg brengen.

Voorwaardelijke isd-maatregel

De rechtbank legt een voorwaardelijke isd-maatregel op met een proeftijd van 3 jaar. De rechtbank wil de man nog een laatste kans geven en deze maatregel kan ook als een 'stok achter de deur' dienen om te voorkomen dat de man opnieuw de fout in gaat. Aan deze voorwaardelijke ISD-maatregel verbindt de rechtbank bijzondere voorwaarden, zoals een meldplicht, meewerken aan diagnostiek en voor zover dit wordt geadviseerd meewerken aan een behandeling.

Vrijspraak van dreigen met aanslag

De rechtbank spreekt de man vrij van bedreiging in een telefoongesprek waarbij hij zou hebben gezegd dat hij misschien aan aanslag gaat plegen in de gemeente Elburg. De rechtbank vindt dat de uitlatingen van de man te twijfelend en vaag van aard zijn om aan te nemen dat een redelijke vrees kon ontstaan dat het misdrijf waarmee gedreigd werd ook zou worden gepleegd. Volgens de rechtbank moeten deze uitlatingen worden opgevat als een emotionele wanhoopskreet als gevolg van frustratie en onmacht.