HARDERWIJK - De rechtbank veroordeelt een 52-jarige man uit Harderwijk voor het mishandelen van zijn voormalige echtgenote in 2021 en het overtreden van een contactverbod. De rechtbank legt een voorwaardelijke taakstraf op van 60 uur. Daarnaast moet hij haar een schadevergoeding betalen. Verder spreekt de rechtbank de man vrij van de lichamelijke en geestelijke mishandeling van zijn kinderen.


De man mishandelde zijn echtgenote in 2021 toen ze met elkaar in scheiding lagen. Tijdens een conflict duwde hij de deur dicht terwijl zij in de opening stond. Ook schopte hij haar tegen haar benen. Ongeveer een half jaar later overtrad de man het contactverbod door de vrouw een mail te sturen over financiële zaken. Voor de mishandeling in 2018 is onvoldoende bewijs.

Dun strafdossier

De man werd ook verdacht van het zowel lichamelijk als psychisch mishandelen van zijn kinderen. Die mishandelingen zouden tussen begin 2010 en eind 2018 hebben plaatsgevonden. Volgens de rechtbank bevat het dunne strafdossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Zo was de verklaring van de moeder op dit punt nauwelijks meer dan een half A4. Ook was de vraagstelling tijdens de politieverhoren van de kinderen als getuige regelmatig onvoldoende open en op momenten sturend. Verder zijn 2 van de kinderen in elkaars bijzijn verhoord. Daarom moeten deze verklaringen voorzichtig worden geïnterpreteerd, zeker gezien de jonge leeftijd van de kinderen en hun positie binnen het verbroken gezin. De verklaringen van de kinderen zijn ook weinig concreet en specifiek als het gaat om handelingen en tijd. Zij stellen te zijn gekleineerd en gekwetst, zonder daarbij te vertellen wat er dan precies door hun vader is gezegd. Hierdoor is niet duidelijk wat wanneer bij wie gebeurd zou zijn. Het dossier bevat verder geen andere bewijsmiddelen, zoals getuigenverklaringen, foto's en informatie over lichamelijk letsel of het psychisch functioneren van de kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan school of een (huis)arts.

Vrijspraak van lichamelijke en geestelijke mishandeling kinderen

HHandelingsverlegenheid of pedagogisch tekortschieten bij verdachte is onvoldoende voor bewijs van strafbaar handelen. Niet iedere kleinerende of denigrerende opmerking kan als mishandeling worden aangemerkt. Hier zou verder onderzoek voor nodig zijn, zeker omdat de vader alles ontkent en de mishandelingen zich over een lange periode zouden afspelen. De rechtbank ziet geen noodzaak voor meer onderzoek, mede gezien het lange tijdsverloop. De rechtbank spreekt de man daarom vrij van het lichamelijk en geestelijk mishandelen van zijn kinderen.

Andere straf dan eis

De opgelegde straf is lager dan de eis van de officier van justitie. Dat komt vooral doordat de rechtbank de man vrijspreekt van de lichamelijke en geestelijke mishandeling van zijn kinderen. De man heeft geen strafblad. Hij heeft moeite met inleven in eigen emoties en die van anderen. Inmiddels heeft hij hiervoor een behandeling gevolgd.


Bijzondere voorwaarden

Aan de voorwaardelijke straf zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Zo moet de man – om herhaling te voorkomen – verdere behandeling volgen als dat nodig blijkt. Ook moet hij zich een jaar houden aan een contact- en locatieverbod. Als hij zich niet houdt aan deze bijzondere voorwaarden, dan moet hij de taakstraf alsnog uitvoeren. Er is geen reden om het contact- en locatieverbod daarnaast ook nog eens op te leggen in de ingrijpende vorm van een vrijheidsbeperkende maatregel; er zijn namelijk geen nieuwe incidenten geweest.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man een schadevergoeding van 250 euro aan zijn ex-vrouw betalen.