HARDERWIJK - De rechtbank veroordeelt een 47-jarige man uit Harderwijk voor het plegen van ontuchtige handelingen bij zijn nichtje. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 27 maanden, waarvan 9 voorwaardelijk.


De man maakte zich vanaf oktober 2020 bijna 1 jaar lang schuldig aan het plegen van ontuchtige handelingen bij zijn minderjarige nichtje dat mede aan zijn zorg was toevertrouwd. Het slachtoffer had in die tijd een veilige en stabiele omgeving nodig. Ze was daardoor extra kwetsbaar en beïnvloedbaar. Ze woonde bij de man en zijn gezin en bevond zich als familielid in een afhankelijkheidspositie. Het slachtoffer had vanaf jonge leeftijd een goede band met de man en ze vertrouwde hem. De man maakte hier misbruik van. Ook nadat hij wist dat zij tot voor kort jarenlang seksueel was misbruikt en kampte met de psychische gevolgen daarvan, ging hij door met het misbruik.

Indrukwekkende slachtofferverklaring

De rechtbank oordeelt dat de man een ernstige inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer. Het is algemeen bekend dat kindermisbruik de seksuele ontwikkeling van de kinderen kan verstoren en daarbij grote psychische gevolgen kan hebben. Zeker na langdurig misbruik. Gezien de jonge leeftijd van het slachtoffer en haar eerdere ervaringen, kon de man er niet vanuit gaan dat zij haar grenzen zelf kon bewaken. Hij plaatste zijn seksuele behoeften boven de belangen en het welzijn van het slachtoffer. Dat neemt de rechtbank hem zeer kwalijk. Ook geeft de man de rechtbank niet de indruk dat hij echt beseft dat van een gelijkwaardige relatie geen spraken was en kon zijn. Tijdens de slachtofferverklaring op zitting verwoordde het slachtoffer op duidelijke en indrukwekkende wijze wat het misbruik met haar heeft gedaan. Ook nu heeft ze hier nog heel veel last van.

Bijzondere voorwaarden

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man. Zo is hij sinds mei 2022 op eigen initiatief in behandeling om meer inzicht te krijgen in zijn handelen. De behandeling verloopt positief en duurt naar verwachting nog meer dan een jaar. Daarnaast heeft de man een steunend netwerk. Desondanks adviseert de reclassering het opleggen van bijzondere voorwaarden. De rechtbank neemt dit advies over. Zo moet de man zich melden bij de reclassering zolang de reclassering dit nodig acht. Ook moet de man meewerken aan huisbezoeken. Verder moet de man meewerken aan een ambulante behandeling. Hij krijgt daarnaast een contactverbod met het slachtoffer. Voor het voorwaardelijk strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man een schadevergoeding van 15 duizend euro aan het slachtoffer betalen.