NUNSPEET - Burgemeester Breunis van de Weerd heeft zes inwoners van Nunspeet gedecoreerd met een Koninklijke Onderscheiding.


Het gaat om:

  • Medi Holstege-Meloen, 66 jaar, Nunspeet
  • Jan Boonen, 65 jaar, Nunspeet
  • Barta Boonen-van der Wal, 64 jaar, Nunspeet
  • Henk van ’t Slot, 64 jaar, Elspeet
  • Dirk Mouw, 73 jaar, Nunspeet
  • Lies Hebers-Kuiper, 74 jaar, Nunspeet

Alle zes zijn gedecoreerd met het Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Medi Holstege-Meloen

Mevrouw Holstege was sinds 2001 leerkracht op de St. Franciscusschool in Nunspeet, waar zij later ook adjunct-directeur werd. Taken die bij haar functie behoorden, pakte zij voortvarend op, maar ook buiten school- en werktijd zette zij zich actief in. Zij deed dit o.a. door het organiseren en begeleiden van activiteiten in het kader van Burendag, NL Doet of Poppy Day. Door contact te leggen met bijvoorbeeld sporters met een beperking liet zij de kinderen kennismaken met de inclusieve samenleving waarin zij opgroeien. Zij maakte de koppeling met het bewegen voor kinderen tijdens en na schooltijd en onderstreepte zo de waarde van sport voor de kinderen. Ook nadat haar baan eindigde in 2018 bleef zij op school betrokken als vrijwilliger. Zij heeft in en na haar functie op school meer dan verantwoordelijkheid genomen, want zij wás er voor de ouders, het team en bovenal voor de kinderen.

Van 2003 tot 2010 was zij bestuurslid van de Mixed Hockeyclub Nunspeet en zette zich o.a. als wedstrijdsecretaris in. Zij vervulde deze rol met verve en stabiliteit en werd in 2010 benoemd tot erelid. Sinds 2017 is mevrouw Holstege actief vrijwilliger ten gunste van de theateractiviteiten in Veluvine. Zij is altijd vrolijk, enthousiast, gezellig en breed inzetbaar. Als lid van de technische commissie en vrijwilliger bij de Bridgeclub Nunspeet zet zij zich sinds 2017 in als enthousiast vrijwilliger. Bij Radio/TV (RTV) Nunspeet is zij sinds 2017 secretaris. Voor de golfvereniging De Nunspeetse is zij vanaf 2018 ook zeer betrokken als vrijwilliger. Bij de Rotary 4 Woods zorgt zij vanaf 2019 voor het secretariaat, de ledenadministratie en de website. Mevrouw Holstege staat bekend als een enorme doener die op meerdere plekken binnen de samenleving een bijdrage heeft kunnen leveren aan diverse organisaties door haar tomeloze inzet als vrijwilliger.

Jan Boonen

Als organist bij de Protestantse Kerk/NGK Nunspeet verzorgt de heer Boonen al sinds 1980 het orgelspel tijdens de kerkdiensten. Namens deze kerkgemeenschap heeft hij samen met zijn echtgenote hulpgoederen naar Servië gebracht en jongerenreizen georganiseerd naar Oekraïne. Voor Stichting Diaconea hebben zij ook hulpgoederenreizen en jongerenreizen georganiseerd naar Oekraïne. Samen met zijn echtgenote is hij sinds 1980 mantelzorger en gastgezin voor iemand met een verstandelijke beperking. Van 1990 tot 2010 was hij voorzitter van Stichting Wereldkinderen, regio Zwolle, waar hij bij betrokken raakte door de adoptie van hun twee kinderen uit India. Van daaruit is hij Stichting Krusha gestart in 2010: een stichting die in India actief hulp biedt aan kansarme kinderen en hun omgeving. Sinds 2004 heeft het echtpaar Boonen al contacten in India en zijn ze, in de sloppenwijken van India, projecten gestart, i.s.m. stichting GAIN.

Van 1995 tot 2012 was de heer Boonen de enthousiaste dirigent van de bijzondere muziekgroep Les Scheppies in Nunspeet, die bestond uit 18 leden met een verstandelijke beperking. Het echtpaar is sinds 2013 betrokken bij het werk van GAiN. De heer Boonen is voor o.a. projecten van GAiN in Oekraïne voor 24 uur per week in dienst. Een 'Associate Medewerker'-contract bij GAiN houdt in dat hij zijn taken en verantwoordelijkheden voor GAiN op basis van een vast contract doet, zonder dat daar salariëring tegenover staat. Hij is een enthousiast en bevlogen persoon die zijn enthousiasme en betrokkenheid ook overbrengt op zijn omgeving. De afgelopen jaren groeide het verlangen om de betrokkenheid van mensen in Nunspeet en omgeving verder vorm te geven. Dit heeft ertoe geleid dat het echtpaar Boonen in 2020 een GAiN Kringloopwinkel in Nunspeet zijn gestart die volledig draait op vrijwilligers, zodat de opbrengsten na aftrek van kosten geheel ingezet kunnen worden om allerlei projecten te kunnen ondersteunen waarbij GAiN betrokken is.

Barta Boonen-van der Wal

Sinds 1980 heeft mevrouw Boonen zich samen met haar echtgenoot veelvuldig vrijwillige ingezet. Samen hebben zij hulpgoederen naar Servië gebracht en jongerenreizen georganiseerd naar Oekraïne via de Protestantse Kerk/NGK Nunspeet waar zij lid van zijn. Van daaruit hebben zij ook voor Stichting Diaconea hulpgoederenreizen en jongerenreizen georganiseerd naar Oekraïne. Het echtpaar is sinds 1980 mantelzorger en gastgezin voor iemand met een verstandelijke beperking. Door adoptie van twee kinderen uit India is zij, samen met haar echtgenoot, actief betrokken geraakt bij de Stichting Wereldkinderen. Van daaruit zijn zij samen Stichting Krusha gestart: een stichting die in India actief hulp biedt aan kansarme kinderen en hun omgeving. Sinds 2004 heeft het echtpaar Boonen al contacten in India en zijn ze, in de sloppenwijken van India, projecten gestart, i.s.m. stichting GAIN. Tijdens hun reizen naar India, nam mevrouw Boonen extra koffers mee om spullen uit te kunnen delen aan de allerarmsten, en die koffers gingen vrijwel leeg weer mee terug.

Haar echtgenoot was dirigent van muziekgroep Les Scheppies en samen hebben zij meerdere keren daarvoor een buitenlandse reis gemaakt. Het echtpaar Boonen is sinds 2013 betrokken bij het werk van GAiN (Global Aid Network Holland). Haar echtgenoot is o.a. verantwoordelijk voor de projecten van GAiN in Oekraïne. Ze gingen ook vaak met hun eigen camperbusje naar de Oekraïne. In 2020 is het echtpaar een GAiN Kringloopwinkel in Nunspeet gestart die volledig draait op vrijwilligers, zodat de opbrengsten na aftrek van kosten geheel ingezet kunnen worden om allerlei projecten waarbij GAiN betrokken is te kunnen ondersteunen. Haar echtgenoot bedenkt de plannen, maar zij voert ze uit - uiteraard ook samen -, maar zij is de motor achter de activiteiten.

Henk van ’t Slot

Al sinds 1987 is de heer Van ’t Slot vrijwilliger bij Radio Contact in Nunspeet. Deze lokale radio-omroep verzorgt programma’s voor kerktelefoonluisteraars en lokale radioluisteraars. Daar is hij technicus achter de mengtafel waar de programma’s worden verzorgd en uitgezonden. Hij doet dat met grote nauwkeurigheid en plezier. Binnen het team is hij een rustige sociale collega die belangstelling heeft voor de teamleden. Tijdens de bouw van de nieuwe studio heeft hij met zijn kennis en kunde meegedacht voor de installatiewerken. Naast zijn verantwoordelijkheid voor de techniek is hij ook penningmeester bij Radio Contact; een taak die hij met volle inzet en accuratesse uitvoert.

Als penningmeester is de heer Van ’t Slot actief bij de Bedrijvenkring Nunspeet (voorheen Ondernemers voor Ondernemers (OVO)) vanaf 1997. Dit vrijwilligerswerk voert hij met grote precisie en veel inzet uit, zodanig dat hij de OVO-award heeft gekregen voor zijn bewezen diensten. Voor zijn (ex-)vrouw heeft hij langdurig gezorgd toen zij de diagnose Parkinson kreeg. Ook na de scheiding hield die zorg niet op en bleef hij met haar meegaan naar het UMCG in Groningen. Voor zijn moeder heeft hij gezorgd waar hij kon. Hij ging o.a. mee met haar voor veelvuldige ziekenhuisbezoeken en heeft haar tuin onderhouden. De heer Van ’t Slot is voor zijn familie een zeer betrokken en zorgzaam persoon, en die grote betrokkenheid kenmerkt ook zijn vrijwillige inzet.

Dirk Mouw

De heer Mouw onderhoudt al sinds zijn jonge jaren, sinds ongeveer 1970, een groot aantal tuinen voor oudere buurtbewoners en kennissen. Daar doet hij ook nog extra klussen voor zoals boodschappen halen of openhaardhout kloven. Veel tuin- en snoeiwerk komt op zijn pad, omdat de kinderen van de desbetreffende mensen ver weg wonen en zij dit zelf niet meer kunnen doen. Ook al het blad opruimen in de herfst neemt hij voor zijn rekening. Dit scheelt veel ouderen in zijn buurt veel werk en maakt de buurt weer netter en veiliger, omdat de stoepen dan vrij van blad zijn voor degenen die slecht ter been zijn. In zijn werkzame leven was de heer Mouw in dienst bij de Inclusief Groep (Gresbo) in Nunspeet. Hier was hij altijd een zeer gewaardeerde collega in het groenonderhoud die zijn werk punctueel uitvoerde.

Buiten werktijd zorgde hij ervoor dat het groen in zijn woonomgeving er ook netjes uitzag; iets wat hij – na zijn pensionering in 2014 - tot op de dag van vandaag nog steeds doet. Van 2014 tot 2018 onderhield hij het hele jaar door al het groenonderhoud rondom appartementencomplex ‘Palaver’. Ook hielp hij de oudere mensen daar met boodschappen doen of een rollator regelen. Hij doet dit alles op vrijwillige basis. De heer Mouw staat bekend als een vriendelijke en behulpzame man die altijd klaarstaat om een ander te helpen met groenonderhoud of klusjes en zichzelf wegcijfert. Hij laat telkens weer zijn hart spreken.

Lies Hebers-Kuiper

In de jaren 1974 tot 1989 was mevrouw Hebers een actief vrijwilliger op de St. Franciscusschool in Nunspeet als o.a. overblijfouder, en activiteitenbegeleidster tijdens de schoolontmoetings- en feestweek. Sinds 1975 is zij al lid van en vrijwilliger bij de St. Franciscusparochiegemeenschap in Nunspeet. Zij was daar lid en 17 jaar bestuurslid in de verschillende koren: het ritmisch/rouw-trouw/gemengd koor. Mevrouw Hebers bezocht ook regelmatig zieke of eenzame mensen of mensen met een beperking, om hen op te beuren door haar oprechte intentie en positiviteit. Regelmatig ging zij op zondag naar het ziekenhuis in Harderwijk (Boerhave-, Pius- en later St Jansdal-ziekenhuis) om zieke mensen met hun bed of infuus naar de kerkzaal in het ziekenhuis te rijden. Haar grootste bijdrage aan de kerkelijke gemeenschap was het beheer van het ontmoetingsgebouw ’t Achterom. In de eerste 20-25 jaren was dit onbezoldigd en toen het gebouw steeds vaker werd gebruikt, werd dit een stichting en heeft zij dit gebouw volledig beheerd tegen een kleine vergoeding.

Van 1994 tot 2021 was mevrouw Hebers zeer actief bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, o.a. bezocht zij zieken en eenzame ouderen, begeleidde zij intensieve vakantieweken en begeleidde zij gasten tijdens activiteiten. In 2019 heeft zij haar ‘25 jaar trouwe vrijwilligster’-onderscheiding van De Zonnebloem gehad. Als collectant heeft mevrouw Hebers zich jarenlang ingezet voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zij heeft als mantelzorger 2 jaar zeer intensief voor haar zieke man gezorgd. Mevrouw Hebers staat bekend als een blij en opgeruimd persoon. Zij maakt makkelijk contact en verbinding met anderen, wie dat ook moge zijn; haar geloof speelt daarbij een belangrijke rol.