ERMELO - De Ermelose Stichting Omhoog gaat een samenwerking aan met het Deltion College, regionale horecabedrijven, UWV en diverse omliggende gemeentes. Doel van de samenwerking is om jaarlijks minimaal 20 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een duurzame baan in de horeca te helpen. De start zal in september 2021 zijn.

“Wij zijn er trots op dat wij een bijdrage mogen gaan leveren aan dit naar werk traject voor deze doelgroep. We verwachten dat we met deze aanpak op maat veel gemotiveerde en goed opgeleide koks en gastvrouwen/gastheren naar een duurzame baan in de horeca kunnen begeleiden”
Gert Boonen, mede-eigenaar restaurants Boterlap Harderwijk, Ermelo en Hotel Bella Ciao, Rogier Pull, eigenaar McDonald’s Nijkerk, Ermelo en Harderwijk, Jos en Angela Baars, eigenaren van Hotel Baars en Kasteel de Essenburgh.

Helaas is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat bestaande trajecten voor mensen met een indicatie vanuit de participatiewet, WMO, Wajong, en andere instanties onvoldoende werken. Door de Coronacrisis is de kans op werk voor deze doelgroep nog minder. Het naar-werk traject van stichting Omhoog gaat hier radicaal verandering in brengen. Als de Horeca weer open mag, is de verwachting dat binnen twee jaar er weer een enorme behoefte zal zijn aan horecapersoneel. Dan zullen de eerste deelnemers uit dit project uitstromen en beschikbaar zijn om de vraag naar gekwalificeerd personeel (kok of gastvrouw/gastheer) in te vullen.

De (financiële) ondersteuning van gemeentes, provincie, overheid, UWV en lokale fondsen ( Stichting Salem en Rabobank Randmeren) maken dit project mogelijk.

Het bijzondere aan de aanpak van de samenwerkingspartners is:
- De deelnemers behalen naast realistische praktijkervaring ook een MBO niveau 2 diploma.
- De lessen zijn niet klassikaal maar voor een groot deel individueel of in kleine groepen en worden gegeven door docenten van het Deltion College, die begrijpen wat het is om om te gaan met moeilijk lerende studenten.
- Iedere deelnemer kan in zijn eigen tempo leren.
- Iedere deelnemer krijgt een eigen vaste coach die helpt om de succesvolste leermethodiek voor iedere deelnemer te vinden en vervolgens ondersteunt bij dat leren.
- In het eerste jaar wordt er daarnaast 3 tot 4 dagen gewerkt in de kleinschalige, veilige omgeving van Proeverij de Ontmoeting te Ermelo. Daar worden alle vaktechnische-, sociale- en werknemersvaardigheden aangeleerd.
- In het tweede jaar wordt het traject vervolgd bij diverse typen horecabedrijven, zoals Kasteel de Essenburgh, Hotel Baars, McDonald’s Harderwijk, Ermelo en Nijkerk, de Boterlap Harderwijk en Ermelo en Hotel Bella Ciao waardoor de deelnemers realistische praktijkkennis en -ervaring opdoen.
- De deelnemers krijgen, na het behalen van de startkwalificatie, ondersteuning van stichting Omhoog om een betaalde baan te vinden.
- De deelnemers en hun nieuwe werkgevers worden nog een tijd begeleid om te zorgen dat de baan duurzaam wordt.Meer informatie is te vinden op de website van stichting Omhoog: www.stichtingomhoog.nl