ELBURG - De Elburgerbrug, onderdeel van de N309 (Flevoweg/Elburgerweg) bij Elburg, is de komende twee weekenden van 10/11 en 17/18 april 2021 afgesloten voor al het wegverkeer. De afsluiting gaat al in op vrijdagavond 9 april 2021 om 21.00 uur en duurt tot maandagochtend 12 april 2021 om 6.00 uur. Voor voetgangers, fietsers en bromfietsers vaart er op zaterdag en zondag van 8.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds een gratis veerpont. De omleidingsroute voor het snelverkeer loopt via het aquaduct bij Harderwijk of via de Roggebotsluis bij Dronten. In het weekend van 10/11 april is de voorkeursroute via Harderwijk. Datzelfde weekend loopt er via de N307 bij Roggebot ook een omleidingsroute als gevolg van werkzaamheden aan de A6.


Scheepvaart

Voor de scheepvaart (hoger dan 5.50 m) geldt op dit moment dat er dagelijks op aanvraag een doorvaartmogelijkheid is om 11.00 uur. In het eerste weekend, op zaterdag 10 en zondag 11 april is er echter ook voor de scheepvaart geen brugopening mogelijk.

Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen
De afsluiting van de Elburgerbrug is nodig om het nieuwe bedienings- en besturingssysteem van de brug te testen. Dit is een belangrijk onderdeel van de renovatiewerkzaamheden aan de Elburgerbrug die 22 februari 2021 van start zijn gegaan en op vrijdag 23 april 2021 volgens plan worden afgerond. De renovatie van de Elburgerbrug is onderdeel van het project Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen van de provincie Flevoland. In dit programma worden in vier jaar tijd alle beweegbare bruggen en sluizen op 16 verschillende locaties in de provincie gerenoveerd. De Elburgerbrug is de 5e locatie die binnenkort opgeleverd wordt. Het gehele project moet volgens plan in april 2023 afgerond zijn.