NUNSPEET - Op het Nuborgh College Veluvine in Nunspeet heeft een ouder van één van de leerlingen maandag ongewenst flyers uitgedeeld aan leerlingen. De flyers, een initiatief van "Bezorgde burgers" zijn gericht tegen de coronamaatregelen en met name het gebruik van mondkapjes.


Tijdens het uitdelen van de flyers waren er zeker honderd leerlingen op het schoolplein aanwezig. Toen de schooldirectie de actie eenmaal doorhad heeft men aan de ouder gevraagd om het schoolterrein te verlaten en dit is ook zonder problemen verlopen.

In een verklaring laat de directie weten niet blij te zijn met de actie; 'Wij vinden het onwenselijk dat een dergelijke actie over de rug van de leerlingen wordt gevoerd. Als school volgen wij het beleid van het RIVM en zullen dat blijven doen."