ELBURG - Op dinsdag 7 februari geeft kunsthistorica Willy Atema, die men al vele malen mochten begroeten, weer een lezing voor de Culturele Stichting Elburg in het museum Elburg.


Het bezoek aan het voormalige refter van de "susteren" is op zich al een feest, de verhalen van mevrouw Atema zijn dat nog meer! Deze keer zal zij een interessant en breed onderwerp belichten: de periode van het Belle Epoque, met name in Parijs, het centrum van dit fenomeen. Rond de jaren 1900 waren er snelle ontwikkelingen in techniek en maatschappij en als reactie daarop ook in de kunst (Art Nouveau, Jugendstil, de namen suggereren al frisheid en vernieuwing). Overal werd gebouwd, de mensen die het zich konden veroorloven vermaakten zich in cabarets rond en in Montmartre, waar de kleurrijke affiches van Toulouse-Lautrec ons nu nog gewag van maken.

De lezing wordt toegelicht met beeldmateriaal, zodat wij nadien nog meer kennis hebben over deze interessante periode, waarvan wij de sporen ook op veel plaatsen in Nederland nog tegenkomen. Inmiddels ervaren wij de jaarlijkse bijdrage van Willy Atema als een prettige traditie binnen onze stichting en zijn wij ervan overtuigd dat ook deze lezing weer met kunde en enthousiasme gebracht zal worden.

Tijd: dinsdag 7 februari, 20:00 u.

Plaats: Museum Elburg, ingang Zuiderwalstraat

De toegangsprijs is € 10,00.

Dit bedrag graag vooraf overmaken op rek.nr. NL57 RABO 0300 6676 98 t.n.v. Culturele Stichting Elburg.

Last minute aan de deur (en dan contant betalen) kan ook, maar dan loopt u een risico dat het vol is.