HARDERWIJK - Begin januari gaf de gemeente Harderwijk aan dat ze gratis bomen zou uitdelen. Net als in veel gemeenten, kapt de gemeente Harderwijk zieke bomen of bomen die in de weg staan. De stelregel voor de gemeente is dat er voor elke gekapte boom anderhalve boom wordt (terug) geplant. Halve bomen bestaan niet, dus men moet rekenen dat voor elke 2 bomen die gekapt worden, er 3 nieuwe bomen worden geplant.

Ruim 4.000 bomen moeten verdwijnen

In dezelfde tijd - begin januari - werd door wethouder Martijn Pijnenburg gemeld dat een zesde van het totaal van de bomenpopulatie gekapt moet gaan worden. Daarbij gaf de wethouder aan dat de ingreep noodzakelijk is, omdat de bomen ziek zijn of in de weg staan. Er werd gemeld dat er in de bebouwde kom volgens de wethouder ooit zo'n 24.000 bomen zijn geplant, wat inhield dat er ruim 4.400 exemplaren zouden moeten verdwijnen. De gemeente wist te melden geen voorstander te zijn van bomenkap, maar aangezien de normen veranderd waren kon het niet anders . De moderne normen zouden aangeven dat de bomen verkeerd geplant zijn, zoals te krap aan de straat en / of geen ondergrondse ruimte om optimaal te kunnen groeien.

In de lokale media kwam in februari 2020 het bericht dat er 7 bomen moesten verdwijnen langs de ijsbaan en De Stille Wei. Tevens zouden er nog eens 25 bomen geveld worden bij de begraafplaats Oostergaarde. Bij de laatste 25 bomen zou het veelal gaan om bomen die door hun groei of door stormschade gaten hebben veroorzaakt in de beplanting eronder. Na het kappen zou de gemeente op deze plaatsen nieuwe heesters plaatsen. Tevens gaf de gemeente aan dat er voor elke omgehakte boom een nieuwe geplant zou worden, eventueel op een andere plaats.

De bomen bij De Wellen zouden opgenomen worden in het nieuwe herinrichtingsplan, wat niet helemaal kon wegens strenge eisen van de Rijksoverheid.

September 2022 kwamen de lokale media met het bericht dat 7 bomen aan de Vondellaan moesten verdwijnen, wegens groot onderhoud. Men wist te melden dat de sierperenbomen te weinig groeiplek hadden. Hierdoor verkeerden deze bomen in slechte staat en leverden onveilige situaties op, doordat stoeptegels omhoog gedrukt werden. Daarnaast zouden 3 esdoorns in het gazon moeten verdwijnen, omdat ze te dicht op de verharding stonden en in slechte conditie verkeerden. Volgens de journalist zou er genoeg plaats zijn aan de Vondellaan om bomen terug te plaatsen.

Ondertussen heeft vorige maand de gemeente Harderwijk laten weten dat er gratis bomen uitgedeeld zouden worden, daar het - volgens de gemeente - niet mogelijk is dat een boom teruggeplant wordt op de plaats of omgeving waar een boom gekapt is. Daarom had de gemeente besloten om de bomen die niet geplant kunnen worden, beschikbaar te stellen aan de inwoners die een eigen tuin hebben. De gemeente wil daarom volgens het programma 'Samen kleuren we de Stad' de stad mooier, socialer en duurzamer maken. Hiervoor worden 100 bomen ter beschikking gesteld.

Maar hoe zit het nu met het Groenplan van de gemeente Harderwijk? GroenLinks heeft november 2022 14 vragen gesteld over het kappen van de ruim 4.000 bomen. Volgens de fractie wil het college vergroenen, verbeteren en verduurzamen. Maar de gemeente wil wel 4.400 bomen kappen. Omgerekend zou het over een periode van 4 jaar worden uitgesmeerd, wat dus 1.100 bomen per jaar betekent ofwel meer dan 3 bomen per dag. De fractie van GroenLinks heeft aangegeven dat ze dit niet accepteert.

Belangrijk is nu de stand van zaken over het voorstel en het kappen van bomen. In de Vondellaan zijn de bomen niet teruggeplaatst. Bij navraag bij de gemeente werd gemeld dat de gemeente meer bomen heeft teruggeplaatst dan nodig is. Als de gemeente 4.400 bomen gaat kappen, dan zullen er bijna 7.000 voor terug moeten komen. De vraag is nu waar dat is gebeurd. Daarbij komt dan nog dat als er bomen worden gekapt aan de Vondellaan en bomen worden geplant in de wijk Drielanden, de bewoners aan de Vondellaan er niets aan hebben.