HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben een contract gesloten voor 2024 en óók afspraken gemaakt voor de jaren daarna.

Voor 2024 zijn de inhoudelijke en financiële afspraken tussen beide partijen rond. Daarmee is er voor verzekerden en patiënten duidelijkheid en kunnen verzekerden van Zilveren Kruis, en ook van FBTO, De christelijke zorgverzekeraar, De Friesland en Interpolis zonder beperkingen gebruik maken van de zorg in St Jansdal.

Meerjarige afspraken

De meerjarige afspraken tussen St Jansdal en Zilveren Kruis gaan een stap verder dan andere jaren. Er zijn afspraken gemaakt die de continue verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg stimuleren.

Het ziekenhuis wordt niet langer alleen betaald op basis van de hoeveelheid zorg die wordt geleverd maar ook op basis van verbeteringen in de kwaliteit en in de toegankelijkheid van de zorg.

Integraal Zorgakkoord

St Jansdal is blij met de afspraak met Zilveren Kruis. "De afspraak past bij de ontwikkeling die wij samen op basis van het Integraal Zorgakkoord nastreven. En dat niet alleen voor 2024, maar ook voor de jaren daarna", aldus Martine Hoekstra, manager Financiën.

"Voor het maken van deze afspraken is lef nodig. Zilveren Kruis heeft goed naar ons geluisterd. Door vooral te kijken naar wat binnen de huidige bekostiging van ziekenhuizen wel kan in plaats van wat niet kan. Daarmee hebben we in korte tijd een contract kunnen sluiten dat echt anders is. Dit gaat ons helpen om de komende jaren passende zorg in een versnelling te brengen."

Toekomstbestendige zorg

Sander van Bochove, zorginkoper bij Zilveren Kruis, is het hier helemaal mee eens: "Met deze afspraak ondersteunen we de transitie die nodig is om de zorg voor onze verzekerden toekomstbestendig te houden in de regio van Ziekenhuis St Jansdal.

We zetten samen in op passende zorg, onder andere door waar mogelijk meer in te zetten op digitale zorgverlening. Een transitie vraagt om goede afspraken voor meerdere jaren en we zijn erg blij dat dit is gelukt."

Met de meeste andere zorgverzekeraars is er ook een contract voor 2024. De laatste informatie hierover staat op de website van

Ziekenhuis St Jansdal

.