ELBURG - Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft vrijdagmiddag een woning laten sluiten in Elburg. De reden van deze sluiting is dat de huurder van deze woning de woning illegaal laat gebruiken als een seksinrichting of voor prostitutiedoeleinden beschikbaar stelt.


Burgemeester Jan Nathan Rozendaal: “De politie en onze boa’s hebben in de afgelopen maanden verschillende controles gehouden. De aanleiding van deze controles betrof de klachten vanwege overlast in de buurt. Hierna hebben we diverse waarschuwingen afgegeven. Vervolgens hebben we een dwangsom opgelegd en ook aangegeven dat bij een herhaalde constatering we over kunnen gaan tot woningsluiting. Nadat eerder is geconstateerd dat de overtreding niet is beëindigd en de dwangsom ook daadwerkelijk is verbeurd, moesten we vandaag helaas vernemen dat onze acties niets hebben opgeleverd en dat de illegale activiteiten blijven plaatsvinden. Vandaar dat we nu per direct overgaan tot het sluiten van de woning voor een periode van drie maanden.”

Bestemmingsplan en APV

In de gemeente Elburg is prostitutie niet toegestaan. In dit geval is er sprake van strijdig gebruik met het bestemmingsplan. Daarnaast biedt ook artikel 3.3. in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente hier geen ruimte voor. Lettend op de overtredingen, dat er ondanks alle waarschuwingen en het opleggen van een dwangsom toch doorgegaan wordt met de illegale activiteiten, rest de gemeente geen andere keus dan dit zware middel van bestuursdwang toe te passen. Naar alle waarschijnlijkheid neemt ook verhuurder UWOON stappen tegen de verhuurder. Dit kan betekenen dat de huur wordt opgezegd.

De woning is na de ontruiming voorzien van nieuwe sloten en van een verzegeling. Het doorbreken van een zegel levert een strafbaar feit op. De gemeente verwacht dat met deze acties de overlast definitief stopt.