NUNSPEET - Vanaf maandag 31 augustus aanstaande is de Sportlaan in Nunspeet afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De afsluiting vindt plaats tussen de parkeerplaats van v.v. Nunspeet en de toegang naar Fietscrossclub De Volharding.


De voetbalvereniging blijft bereikbaar via de Sportlaan. De overige verenigingen (tennis, hockey, korfbal en fietscross) zijn voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar via Rondweg De Kolk. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van de Sportlaan.

Verkeersveiligheid en fietspad
Eind augustus is de officiële start van de bouw van het nieuwe zwembad met sport- en turnhal. Gelet op het bouw en de verkeersveiligheid rondom het sportpark sluit de gemeente de Sportlaan af voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De bebording naar het sportpark past men hierop aan en het bouwverkeer zal voor aan- en afvoer gebruik maken van Rondweg De Kolk.

Hoewel de afwaardering van de Sportlaan al onderdeel uitmaakte van de besluitvorming over Rondweg De Kolk wordt nu een eerste stap gezet in de uitvoering. Wanneer het zwembad, de sport- en turnhal in gebruik zijn genomen, zal de Sportlaan als vervolgstap veranderen in een fietspad en volgt er een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Kempenlaan.