NUNSPEET/HULSHORST - Op 5 oktober is het kinderdagverblijf van Stichting Kindcentrum Nunspeet (SKN) in de Prinses Beatrixschool (Hulshorst) geopend.


Tijdens de zomervakantie is de school zodanig aangepast, dat het nu een volwaardig kindcentrum is. Hierdoor blijft de peuter- en buitenschoolse opvang behouden.

Medewerkers van Stichting Kindcentrum Nunspeet en leerkrachten van school houden nauw contact met elkaar omtrent de ontwikkeling van de kinderen. Zo worden afwijkende gedragingen, ontwikkelingen en prestaties in een eerder stadium opgemerkt wat wordt teruggekoppeld aan de ouders of verzorgers. “In een Integraal Kindcentrum (IKC) geven we extra aandacht aan een doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool. We werken met dezelfde pedagogische visie en stemmen het aanbod op elkaar af. Zo gebruiken we hetzelfde observatie-instrument voor de kinderopvang en basisschool”, zegt Mees Hendriksen, directeur-bestuurder van de school. Astrid Pieters, directeur van SKN, voegt daar aan toe: “Er wordt fijn samengewerkt. Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor alle kinderen binnen de muren van IKC Hulshorst.”

Ook wethouder Van der Maas, verantwoordelijk voor o.a. onderwijs in de gemeente Nunspeet, is content met het Kindcentrum: “De gemeente heeft de zorgplicht voor de voorzieningen in onderwijshuisvesting. Die moeten kwalitatief goed zijn, maar ook efficiënt. En voor de ouders en verzorgers is één locatie wel zo prettig.”

De Van Norel Bouwgroep heeft in de zomervakantie wijzigingen doorgevoerd waaronder het aanbrengen van een peuter- en kleuterplein, slaapkamers, een verschoningsruimte en extra kindertoiletten.

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, wordt een datum gepland voor de officiële opening.