NUNSPEET - Het gemeentebestuur van Nunspeet heeft het voornemen bouwbedrijf Van Norel uit Epe het nieuwe zwembad met sport- en turnhal op De Wiltsangh te laten bouwen.

Via een Europese aanbesteding bleek er veel belangstelling te zijn voor de bouw van het nieuwe sport- en recreatiecen-trum in Nunspeet. Vanuit alle aanmeldingen zijn uiteindelijk drie partijen geselecteerd voor de inschrijffase. De aanbiedingen zijn vervolgens beoordeeld en het voornemen is Van Norel de bouwopdracht te gunnen. De gunning wordt definitief wanneer de bezwarentermijn met betrekking tot de voorlopige gunning is verlopen.

De installatietechniek is eerder al gegund aan Hellebrekers Technieken uit Nunspeet en met de beoogde nieuwe bouwer verwacht de gemeente in het voorjaar van 2021 te kunnen starten. De bouwtijd van het sport- en recreatiecomplex bedraagt zo’n anderhalf jaar en de daadwerkelijk ingebruikname van het complex is voorzien in het najaar van 2022.

Verantwoordelijk wethouder Van de Bunte is blij met deze stap in het proces: “We gaan met Hel-lebrekers en Van Norel een fantastisch nieuw zwembad met recreatieve functie, een grote sporthal en een aparte turnhal realiseren. Het sport- en recreatiecomplex is uniek voor de gemeente Nun-speet en de regio. En samen met onze inwoners, gebruikers en gasten kunnen wij niet wachten tot de schop in de grond gaat.”