NUNSPEET - Breunis van de Weerd stopt in mei 2022 als burgemeester van de gemeente Nunspeet. Dat heeft hij de Commissaris van de Koning en de gemeenteraad laten weten. Van de Weerd was sinds mei 2016 burgemeester van Nunspeet en heeft nu besloten niet voor een tweede termijn van zes jaar te gaan.


Burgemeester Van de Weerd: “Alhoewel ik het burgemeestersambt een prachtige baan vind heb ik toch besloten er na de eerste termijn een punt achter te zetten. Ik heb gemerkt dat ik - met name door de beeldvorming vanwege mijn persoonlijke geloofsovertuiging - de afgelopen twee jaren in deze tijden van polarisatie voor de Nunspeetse samenleving niet de bruggenbouwer en verbinder kan zijn die ik graag zou willen zijn.
De komende maanden blijf ik mij vol overtuiging inzetten voor onze prachtige gemeente. Wanneer er na de verkiezingen komend voorjaar een nieuwe gemeenteraad is gevormd draag ik eind mei het stokje over aan een opvolger”, aldus Van de Weerd.

Fractievoorzitters gemeenteraad Nunspeet respecteren besluit burgemeester B. van de Weerd tot vertrek

De fractievoorzitters in de gemeenteraad van Nunspeet hebben kennisgenomen van de mededeling van burgemeester B. van de Weerd dat hij niet in aanmerking wil komen voor herbenoeming voor een tweede ambtsperiode. Zij hebben kennis genomen van de motivatie van het besluit van de burgemeester en hebben begrip voor zijn overwegingen om tot die moeilijke keuze te komen. De fractievoorzitters respecteren het besluit van de burgemeester en zijn hem erkentelijk voor zijn inzet voor de gemeenschap van de gemeente Nunspeet in de afgelopen ambtsperiode. Zij wensen de heer Van de Weerd en zijn gezin het allerbeste toe voor de toekomst.