HULSHORST - Burgemeester Van de Weerd heeft besloten om de percelen met de aanwezige panden/opstallen aan de Harderwijkerweg 259a in Hulshorst vanaf vrijdag 18 september 2020 te sluiten voor een periode van 3 maanden. De reden voor dit besluit is een overtreding van de Opiumwet, nl. het aantreffen van een hennepkwekerij.

Daarnaast werden wapens gevonden. De aanleiding is een anonieme melding via MMA (Meld Misdaad Anoniem) waarna een onderzoek is gestart door de politie.

Waarschuwing

De burgemeester is helder over het waarom van deze actie: “De productie van deze middelen kan leiden tot tot onveilige situaties. De (grootschalige) handel in drugs kan ook leiden tot openbare ordeverstoringen en overlast door personen in het criminele circuit, wat aantasting van het woon- en leefklimaat met zich meebrengt. Iedereen is gewaarschuwd, bij een dergelijke overtreding is sluiting van de woning en/of het perceel het gevolg.

Sinds 2016 wordt door gemeenten en politie op grond van de Wet Damocles strenger opgetreden bij overtredingen van de Opiumwet. Hiermee willen gemeenten de veiligheid en leefbaarheid verbeteren en drugsoverlast tegengaan.

MMA

“Ik begrijp best dat mensen aarzelen om de politie in te schakelen wanneer ze een vermoeden hebben van drugsteelt of -handel”, benadrukt de burgemeester Van de Weerd, “maar wanneer je de melding doet via ‘Meld Misdaad Anoniem’ blijf je volstrekt anoniem.” Melden kan online of via 0800-7000.