NUNSPEET - Deze week is de Week tegen Ondermijning en besteedt de gemeente Nunspeet samen met andere overheidsdiensten aandacht aan het voorkomen, signaleren en melden van criminaliteit door inwoners en ondernemers


Woensdagmorgen voerde de gemeente Nunspeet met medewerking van de politie en Omgevingsdienst Veluwe een controle uit op een bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein in Nunspeet. Tijdens deze controle zijn geen strafbare feiten geconstateerd. Wel waren er enkele andere overtredingen (afwijking bestemmingsplan).
De gemeente Nunspeet wil meer zicht op wat er zich afspeelt in de diverse panden in de gemeente. Komt het overeen met het beeld dat de gemeente heeft? En wordt aan de veiligheidsschriften voldaan? In de toekomst voert de gemeente vaker dit soort controles uit.

Bedrijfsverzamelgebouw

Het gebeurt steeds vaker in Nederland dat bedrijfsverzamelgebouwen en opslagboxen worden ingezet voor criminele activiteiten. Deze locaties zijn anoniem, wisselen vaak snel van eigenaar/huurder en zijn eenvoudig te gebruiken door criminelen. Daarom koos de gemeente Nunspeet voor een bedrijfsverzamelgebouw. Er waren geen specifieke of zwaarwegende redenen om voor dit gebouw te kiezen.

Burgemeester Blom benadrukt: “Ondermijning tolereren we niet in onze gemeente. Daarom gaan we vaker controleren. Maar controleren is niet het enige doel van deze actie. Het is ook een stukje bewustwording. Let op aan wie je iets verhuurt. Of zie je iets wat niet klopt? Meld het dan. We willen een veilige leefomgeving voor al onze inwoners.”
Verdachte situaties anoniem melden

Hoe houden wij Noord- en Oost-Gelderland veilig? Hoe kun je criminaliteit herkennen en wat kun jij er tegen doen? Kijk voor meer informatie op nunspeet.nl/ondermijning. Zie je iets verdachts? Melden kan op meerdere manieren: