NUNSPEET - Op dinsdagavond 26 maart is er een participatiebijeenkomst voor inwoners en belanghebbenden over de mogelijke realisatie van een activiteitenterrein in de gemeente Nunspeet.

Tijdens de avond wil de gemeente inzicht krijgen in het nut en de noodzaak van een activiteitenterrein. Tussen 19.00 en 20.30 uur is iedereen welkom om mee te denken en ideeën te delen.

De gemeente heeft bestuurlijke ambities om een evenemententerrein - dan wel activiteitenterrein - te realiseren. In het raadsakkoord 2022-2026 staat het volgende hierover genoemd: in het verlengde van het vastgestelde evenementenbeleid werken we voortvarend aan een onderbouwing voor de realisatie van een permanent evenemententerrein. Hierbij geldt op voorhand als uitgangspunt dat het marktplein in Nunspeet ook beschikbaar blijft als evenementenlocatie.

Onderzoek

Naar aanleiding van deze ambitie onderzoekt de gemeente Nunspeet of een activiteitenterrein nodig en wenselijk is binnen de gemeente. Belangrijke factoren die meewegen zijn de voorkeuren van evenementenorganisatoren, potentiële en historische evenementen op lokaal niveau en de toekomstbestendigheid van evenementen op vergunde locaties. De input die de gemeente tijdens de participatiebijeenkomst op 26 maart ophaalt, draagt bij aan dit onderzoek. Als het onderzoek voldoende draagvlak en commitment laat zien, volgt een haalbaarheidsstudie voor een permanent activiteitenterrein.

Aanmelden

Inwoners, ondernemers en belanghebbenden die mee willen denken over een mogelijk activiteitenterrein zijn van harte welkom op dinsdag 26 maart van 19.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis in Nunspeet. Zij kunnen zich aanmelden via vergunningen@nunspeet.nl.

Inwoners en belanghebbenden die verhinderd zijn op 26 maart, kunnen hun reactie en/of ideeën delen via het reactieformulier op https://www.nunspeet.nl/nieuws/activiteitenterrein