VIERHOUTEN - In Vierhouten is een bewonersinitiatief ontstaan. De drie zussen Atie, Bartje en Gerda hebben het plan gemaakt om het weiland (De Knollenkamp) een plek 'voor en door' het dorp te maken.


Het plan is om de biodiversiteit te bevorderen en zorgt voor het behoud van het landschappelijke karakter en de unieke natuurwaarden van het gebied. Met een groepje inwoners hebben zij gebrainstormd over de uitvoering van het plan.

De gemeente Nunspeet is blij met dit soort initiatieven, waarbij inwoners werken aan leefbaarheid en biodiversiteit. Vanuit het burgerfonds Nunspeet kunnen dit soort initiatieven worden ondersteund.