NUNSPEET - Het Jeugdfonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) uit gezinnen waar te weinig financiële middelen zijn om te kunnen sporten.

De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk dat armoede geen belemmering is voor kinderen om mee te kunnen doen aan de samenleving. Daarom wordt de overeenkomst met het Jeugdfonds Sport & Cultuur verlengd tot en met 2026. Het Jeugdfonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) uit gezinnen waar te weinig financiële middelen zijn om te kunnen sporten, muziek te maken, dansen schilderen of iets anders creatiefs te doen. Dankzij dit fonds hebben in de afgelopen vier jaar 107 kinderen/jongeren mee kunnen doen.

In 2023 worden ook zwemlessen vergoed vanuit het Jeugdfonds. Dit is een pilot van een jaar. Na evaluatie van deze pilot wordt besloten of zwemlessen voortaan via het JFSC worden betaald.

Wethouder Jennifer Elskamp: “Bij zwemlessen gaat het niet alleen om sporten, maar vooral ook om veiligheid. Armoede mag geen belemmering zijn voor kinderen om een zwemdiploma te halen. We hopen dat ouders contact opnemen met de gemeente als hun financiële situatie het niet toelaat dat de kinderen een zwemdiploma kunnen halen.”

Onlangs ondertekenden wethouder Jennifer Elskamp en bestuurslid Aukje Sinte Maartensdijk van Jeugdfonds Sport & Cultuur de overeenkomst. Ouders die verwachten dat hun kinderen in aanmerking komen voor het Jeugdfonds kunnen contact opnemen met de gemeente Nunspeet. Meer informatie is hier te vinden.