NUNSPEET - De gemeente Nunspeet werkt aan het opstellen van participatiebeleid; meedoen en -denken over (bouw)activiteiten, projecten en beleid.


Daarvoor is het van belang om te weten op welke manier de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken willen worden. Op de webpagina nunspeet.nl/participatie is een enquête te vinden waarin hen gevraagd wordt naar de gewenste wijze van participeren. Het is de bedoeling dat het participatiebeleid in het derde kwartaal van dit jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Wethouder Marije Storteboom: “Soms houdt participatie alleen het geven van je mening in over een project of plan, maar als het kan, willen we bij de start van elk gemeentelijk project of plan bekijken hoe we samen met onze inwoners en ondernemers kunnen optrekken. Daarbij is het belangrijk om te weten wat er bij hen leeft en hoe zij betrokken willen worden. We hebben al diverse mooie projecten samen gedaan met onze inwoners en ondernemers. Denk aan het Edzard Koningpark en Centrum Nunspeet.”

De enquête is van 16 februari tot en met 16 maart in te vullen op nunspeet.nl/participatie of als geprinte versie af te halen bij de receptie van het gemeentehuis (ingevulde enquêtes kunnen hier ook weer worden ingeleverd). De ingevulde gegevens en informatie worden vertrouwelijk behandeld.