NUNSPEET - De gemeente Nunspeet gaat op zoek naar een andere bouwer voor het nieuwe zwembad, sport- en turnhal op sportpark De Wiltsangh. De gemeente is van mening dat er onvoldoende uitwerking is gegeven aan de gewenste nieuwbouwplannen.

Pogingen tot aanpassingen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Eerder gaf de gemeente al te kennen dat de uitwerking van het kwaliteitsniveau en de (brand)veiligheid aanleiding waren om nog geen omgevingsvergunning voor het nieuwe sport- en recreatiecentrum af te geven.

De recente ontwikkelingen hebben geleid tot het besluit van de gemeente om de overeenkomst met Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. te ontbinden. Door gebruik te maken van bepalingen in het contract is het voor de gemeente mogelijk om – voor de start van de bouw – op zoek te gaan naar een nieuwe bouwkundige aannemer. Het contract met Hellebrekers (voor de installatie) blijft overigens wel gewoon bestaan. De gemeente is ook van plan om de architect Slangen + Koenis Architecten te blijven betrekken bij het proces.

Het besluit van de gemeente betekent dat de bouw van het nieuwe sport- en recreatiecentrum enige vertraging gaat opleveren. De impact en duur van de vertraging is op dit moment niet exact aan te geven. De gemeente hoopt over het vervolg in de komende weken meer duidelijkheid te kunnen geven.

Wethouder Van de Bunte: “Het is een bijzonder besluit van de gemeente, maar wij willen geen concessies doen aan de veiligheid en kwaliteit. Daarom hebben we besloten om nog niet te starten met de bouw en op zoek te gaan naar een andere bouwkundige aannemer. En we zijn in de gelukkige omstandigheid dat sport- en recreatiecentrum De Brake beschikbaar blijft om te zwemmen, sporten en recreëren tot de oplevering van de nieuwbouw op De Wiltsangh.”