NUNSPEET - Het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet heeft een voorkeursrecht gevestigd op de ‘Centrumlocatie Feithenhof’. Het gaat globaal om het bedrijventerrein tussen de Industrieweg en de Nijverheidsweg. Het vestigen van een voorkeursrecht (WVG) betekent dat wanneer grondeigenaren in dit gebied hun grond zouden willen verkopen zij dit eerst moeten aanbieden aan de gemeente.


De reden van dit besluit is dat de gemeente ongewenste ontwikkelingen in dit gebied wil voorkomen. Shimano heeft bekend gemaakt dat ze haar magazijnactiviteiten in hun Nunspeetse vestiging volledig wil uitbesteden. Met het vestigen van een WVG heeft de gemeente de tijd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van dit gebied.

Wethouder Jaap Groothuis legt uit: “Voor dit gebied willen we grip houden op mogelijke ontwikkelingen. Wat die zijn weten we nog niet, maar in de komende periode gaan we eventuele mogelijkheden onderzoeken. Zo zou deze locatie dicht tegen het centrum aan wellicht geschikt kunnen zijn als locatie voor woningbouw. Met dit besluit kunnen we in deze onderzoeksfase in elk geval ongewenste ontwikkelingen tegenhouden”.

Alle grondeigenaren in het gebied zijn inmiddels door de gemeente geïnformeerd.