NUNSPEET - Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de lijsttrekker van de grootste partij (Gemeentebelang) het voortouw genomen voor de coalitiebesprekingen.


Volgens lijsttrekker Mark van de Bunte loopt het verkenningsproces voorspoedig: “We zijn met alle partijen in gesprek en het lijkt erop dat er geen coalitieakkoord komt, maar een ‘gemeenteraadsbreed akkoord’. Onze inzet is dat alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de raad hier aan mee doen en zich kunnen vinden in de voor hen belangrijke zaken. En ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken”.

Wanneer de besprekingen over het raadsakkoord zijn afgerond is de volgende stap dat er een college gevormd gaat worden. “En dat zal wat ons betreft een ‘afspiegelingscollege’ moeten zijn, gevormd door de grootste partijen in de gemeenteraad”, licht fractievoorzitter Marc Konings toe.

In mei zullen naar verwachting alle gesprekken zijn afgerond zodat in de raadsvergadering van 2 juni a.s. het raadsakkoord kan worden vastgesteld. In deze vergadering zal dan ook het nieuw gevormde college van B&W geïnstalleerd worden.