NUNSPEET - Schapenhouders, maar ook andere veehouders, maken zich grote zorgen over de veiligheid van hun dieren. Veel dierenhouders hebben al maatregelen getroffen om hun dieren beter te beschermen, maar dat blijkt niet in alle gevallen afdoende. Subsidies om hekwerken te versterken zijn beperkt en niet eenvoudig te verkrijgen. Er is wel een schaderegeling om de financiële schade van gedode dieren te vergoeden, maar dat neemt niet weg dat veehouders uiteraard hun vee in leven willen houden.

"Als gemeentebestuur leven wij mee met het leed dat deze dierenhouders ondervinden. Wij zijn in gesprek met provincie, buurgemeenten en andere betrokken instanties om tot betere maatregelen te komen ter bescherming van vee".

Dierenhouders kunnen voor subsidies terecht bij de Provincie Gelderland.

Afhandeling van schade door wolven wordt gedaan door BIJ12.


Foto: Wethouder Stoffer bezoekt een schapenhouder die schade heeft geleden door de wolf.