NUNSPEET - Voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester heeft de Vertrouwenscommissie vanuit de Nunspeetse gemeenteraad een profielschets opgesteld.


Dit document is op donderdag 15 december in een speciale openbare raadsvergadering besproken en vastgesteld, en vervolgens aangeboden aan de commissaris van de Koning, de heer John Berends.
De Vertrouwenscommissie heeft bij het opstellen van de profielschets gebruikgemaakt van de resultaten van een enquête onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een samenvatting van de uitkomsten is opgenomen in de profielschets. Zo is o.a. beschreven dat de nieuwe burgemeester met alle groepen in de samenleving kan omgaan, oog heeft voor de verschillende geloofsgemeenschappen, spontaan, hartelijk, betrokken, zichtbaar en benaderbaar is en weet wat er speelt in de gemeente.

Het verdere proces

De burgemeestersvacature wordt op 19 december a.s. door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opengesteld. Geïnteresseerde kandidaten kunnen tot en met 20 januari 2023 reageren op de vacature. De commissaris van de Koning en de Vertrouwenscommissie maken samen een selectie van kandidaten waarmee de Vertrouwenscommissie in maart 2023 een sollicitatiegesprek gaat voeren.

Deze gesprekken moeten uiteindelijk leiden tot een aanbeveling van de gemeenteraad. De aanbeveling voor een kandidaat wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van BZK gestuurd. De Kroon benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Naar verwachting zal de installatie en beëdiging van de nieuwe burgemeester in juni 2023 plaatsvinden.

Foto: De profielschets wordt aangeboden aan de commissaris van de Koning, John Berends (links). In het midden staat Katinka Oldenburger, chef Kabinet van de Provincie. Rechts op de foto Marc Konings, fractievoorzitter Gemeentebelang