HULSHORST - Het gemeentebestuur van Nunspeet moet – evenals andere gemeenten - extra huisvesting beschikbaar stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat dan met name om vrouwen met kinderen die nu nog tijdelijk via NBO (Nunspeet biedt Onderdak) bij particulieren in de gemeente zijn ondergebracht.


Op 30 juni jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het voornemen om vanaf september 2022 tijdelijk 15 chalets te plaatsen op het middengedeelte van de camping Landrust in Hulshorst. Hiermee kunnen - als alle chalets volledig bezet zijn - maximaal 75 personen (die nu nog bij particulieren verblijven) worden opgevangen. Er wordt gekozen voor verplaatsbare units, zodat rekening kan worden gehouden met andere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het in het Raadsakkoord aangekondigde onderzoek naar een multi-functioneel sportpark in Hulshorst. Indien daartoe aanleiding is in verband met de verdere ontwikkeling van Landrust zal de tijdelijke situatie opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Geen haalbare alternatieven

Er is een aantal aspecten waar een opvanglocatie aan moet voldoen. Van belang is dat de afstand tot een dorpskern beperkt is waardoor de fiets een bruikbaar vervoersmiddel kan zijn voor de Oekraïners. Daar-naast dient de locatie voldoende ruimte te bieden voor de plaatsing van 15 chalets en zal de realisatie van ondergrondse infrastructuur (riool, water, elektra) mogelijk moeten zijn. Vanwege de huisvesting van mensen is een goede ontsluiting van de locatie van belang. Daarnaast heeft het de voorkeur (verkeersvei-ligheid) dat er een fietspad in de omgeving ligt omdat de Oekraïense vluchtelingen veel maken gebruik van de fiets om naar voorzieningen (supermarkt, school, sport) te gaan. Een opvanglocatie zal ook pas-send in de omgeving moeten zijn zodat het voor omwonenden niet een te grote belasting zal worden. Er is binnen onze gemeente onderzocht of er locaties in aanmerking kunnen komen voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.. Verschillende locaties binnen de bebouwde kom als buiten de bebouwde kom zijn bekeken, maar deze locatie in Hulshorst bleek de enige geschikte te zijn.

Vergunning

Voor het plaatsen van 15 chalets is een omgevingsvergunning nodig. De procedure daarvoor zal nu worden opgestart.

Inloopavond

Voor diegenen die een nadere toelichting willen op dit voornemen of die vragen hebben, organiseert de gemeente een inloopavond op donderdag 7 juli a.s.
Tussen 19.00 tot 20.30 uur kan een ieder binnenlopen in de bijzaal van de Kapel Hulshorst, Zandhuisweg 5. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.