NUNSPEET - De gemeenteraad draagt Céline Blom voor als nieuwe burgemeester van Nunspeet.

Sinds juni 2022 was ze al waarnemend burgemeester na het vertrek van burgemeester Van de Weerd.

In een besloten raadsvergadering heeft de vertrouwenscommissie verslag uitgebracht over de sollicitatieprocedure. Daarin heeft de commissie zich uitgesproken over de eerste en tweede voorkeurs kandidaat voor het burgemeestersambt. In beslotenheid heeft de gemeenteraad bepaald dat zij Céline Blom aanbeveelt als nieuwe burgemeester van de gemeente Nunspeet.

Past in profielschets

Marc Konings, voorzitter van de vertrouwenscommissie licht toe: De vertrouwenscommissie en ook de gemeenteraad vindt dat zij goed past in de opgestelde profielschets voor de nieuwe burgemeester en van de 19 sollicitanten de meest geschikte persoon en ‘de beste burgemeester’ is. Wij zochten een kandidaat die spontaan, zichtbaar, benaderbaar, verbindend, betrokken en hartelijk is en over de juiste leiderschapsstijl beschikt. In Céline Blom denken we die gevonden te hebben”.

Verdere procedure

Na de aanbevelingsraad stuurt de gemeenteraad haar aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister beslist vervolgens over de voordracht aan Zijne Majesteit de Koning. Wanneer de nieuwe burgemeester door de Kroon wordt benoemd, zal zij voor een periode van zes jaar benoemd worden als burgemeester van Nunspeet.

De installatie van Céline Blom als burgemeester is tijdens de raadsvergadering van 15 juni a.s.