ELSPEET - De Raad van State heeft woemsdag ingestemd met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Elspeet.


De das die in de omgeving verblijft kan mede door de door de gemeente aan te leggen natuurstroken goed blijven foerageren.

Wethouder Jaap Groothuis is blij met de uitspraak: de ontwikkeling van de bedrijvenstrip is goed voor de leefbaarheid en de lokale economie van Elspeet. De strip wordt een aantrekkelijk en mooi landschappelijk ingepast bedrijventerrein voor kleinschalige bedrijven”.

De gemeente zal nu de aanbesteding opstarten voor het bouwrijp maken van het bedrijventerrein.