NUNSPEET - In de officiersmess op ‘de knobbel’ op het ASK (Artillerie Schiet Kamp) is zaterdag de jaarlijkse regionale veteranendag gehouden voor veteranen uit de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek.


Al vele jaren is dit een door veteranen gewaardeerd alternatief voor de landelijke veteranendag in Den Haag, waar niet alle veteranen naar toe kunnen of willen.

De belangstelling was groot. Met 147 aanmeldingen was de belangstelling groter dan de voorgaande jaren.
Burgemeester Céline Blom van Nunspeet heette mede namens de burgemeesters van Elburg en Oldebroek de veteranen met hun partners welkom. Mede namens hen sprak ze respect en waardering uit voor de veteranen, die lang van huis zijn geweest en vaak onder moeilijke omstandigheden ver van gezin en familie zich hebben ingezet voor vrijheid en veiligheid van ons land en de internationale rechtsorde. “En in het bijzonder wil ik ook de achterban van jullie benoemen en bedanken. De mannen, vrouwen, partners, kinderen die achterbleven toen jullie je belangrijke werk deden, waar ook ter wereld. Dat was vaak best moeilijk. Respect daar voor”, aldus burgemeester Blom in haar toespraak voor de veteranen.

De regionale veteranendag op ‘de knobbel’ werd muzikaal opgeluisterd door de Nunspeetse Harmonie.