NUNSPEET - Met het zetten van een handtekening hebben wethouder Jaap Groothuis en de heer Jaap van Es van Klompenburg Bouw BV de koop bekrachtigd van de grondverkoop voor de bouw van 22 sociale koopwoningen in plan de Kijktuinen in Nunspeet.


De woningen hebben een maximum prijs van € 265.000,-- V.O.N.

Eind vorig jaar hebben 6 bouwbedrijven ingeschreven op dit project. De gemeente heeft deze inschrijvingen beoordeeld op o.a. de stedenbouwkundige inpassing in de Kijktuinen, de toegankelijkheid van de woningen voor mensen met een lokale binding, de geschiktheid van de woningen voor starters, de natuurinclusiviteit, de kwaliteitsborging en daarnaast ook de koopsom. Het Nunspeetse bouwbedrijf Klompenburg heeft als op basis van al deze onderdelen de hoogste score behaald.

Vanaf begin juni is meer informatie over dit project te vinden op www.dewildkansel-nunspeet.nl. Geïnteresseerden voor een woning kunnen zich dan ook via deze website melden.

Wethouder Groothuis is blij met deze stap: “De vraag naar een huis is nog altijd groter dan het huidige aanbod. Met deze stap komt voor een grote groep woningzoekenden een eigen huis weer een stap dichterbij”.

In plan de Kijktuinen worden binnenkort ook 23 sociale huurwoningen opgeleverd. Verder zullen er nog 22 middenhuurwoningen, 7 Laag-Ampèrewoningen en 10 CPO-woningen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) worden gebouwd.