NUNSPEET - Het gemeentebestuur van Nunspeet wil iets doen met de grote impact die 1,5 jaar corona heeft gehad in de Nunspeetse samenleving. Daarom wordt er een ‘herdenkingsplek’ gerealiseerd in het Oranjepark.


Ook wordt er een reportage gemaakt waarbij velen uit de Nunspeetse samenleving zijn betrokken. RTV Nunspeet zal deze uitzenden op vrijdag 10 september a.s. om 20.00 uur.

Burgemeester Van de Weerd: “We hebben de afgelopen 1,5 jaar van heel dichtbij te maken gehad met de gevolgen van corona. Voor sommigen verdriet, rouw en zorgen. Voor anderen veel eenzaamheid, zorgen over de zaak/onderneming of langdurig niet naar school.

Als je alles nog eens de revue laat passeren, dan wordt je stil. Met het woord ‘stil’ als thema hebben we nagedacht over de wijze waarop we kunnen helpen om de ingrijpende gebeurtenissen rond corona ‘een plekje te kunnen geven’.

We gaan in het Oranjepark in Nunspeet een ‘herdenkingsplek’ maken. Een klein rustig plekje met enkele bankjes rond een herdenkingssteen, waar mensen die er behoefte aan hebben naar toe kunnen gaan. Ook gaan we een reportage maken. Een videoproductie die een beeld schetst van wat de coronaperiode voor verschillende doelgroepen heeft betekend. Diverse mensen uit de Nunspeetse samenleving werken hier aan mee. De productie zal op 10 september a.s. uur door RTV Nunspeet worden uitgezonden. Op deze wijze is het voor iedereen die dat wil eenvoudig thuis te volgen.

Ik hoop dat de herdenkingsplek en de reportage op 10 september a.s. via RTV Nunspeet voor velen een bijdrage zal leveren aan het verwerken van de ingrijpende gebeurtenissen in de coronaperiode ”, aldus de burgemeester.