NUNSPEET - De gemeente Nunspeet wil (waar nodig) de speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte vernieuwen . We stellen nieuwe uitvoeringsplannen op waarin we een kwaliteitsimpuls geven aan spelen en er een verbreding plaatsvindt naar bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden. We willen graag verschillende speel- beweeg- en ontmoetingsplekken die passen bij elke wijk en/of kern.

Hoe pakken we dat aan?

Voor vijf wijken in de kern Nunspeet en de drie dorpskernen; Elspeet, Hulhorst en Vierhouten wordt een afzonderlijk uitvoeringsplan opgesteld.

Indeling wijken en kernen.

(pdf, 1.53 MB)

Uw mening is belangrijk

Voordat we nieuwe plannen maken, vragen we eerst om uw mening. Die kunt u geven via een online vragenlijst .

Voor inwoners die hulp nodig hebben bij het invullen van de vragenlijst of op een andere manier hun mening willen delen, is er een inloopmoment.

Deze inloopmomenten zijn op:

  • Maandag 27 november van 15.30 tot 17.00 uur in het Kulturhus Elspeet, Nachtegaalweg 2, Elspeet
  • Maandag 27 november van 18.30 tot 20:00 uur in het gemeentehuis, markt 1, Nunspeet
  • Dinsdag 28 november van 19:00 tot 20:00 uur in Dorpshuis de Wieken, Kapelweg 7, Hulshorst
  • Woensdag 29 november van 19:00 tot 20:30 uur in Dorpshuis Horsterhoek, Elspeterbosweg 26, Vierhouten

Omdat de mening van kinderen en jongeren belangrijk is voor het traject, komen zij aan bod tijdens rondgangen in de buurt en via bestaande netwerken.

Wat doen we met de uitkomsten?

Met de uitkomsten van het onderzoek stellen we de eerste concepten van de uitvoeringsplannen per wijk/kern op. Daarna nodigen wij omwonenden uit voor een inloopbijeenkomst om mee te praten over de verandering van de speelvoorzieningen in hun buurt. De planning voor deze bijeenkomsten volgt binnenkort.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanne Huis in ‘t Veld van de gemeente Nunspeet.