VIERHOUTEN - Fletcher Hotel De Mallejan in Vierhouten heeft aangegeven kortdurend (voor maximaal twee maanden) vluchtelingen te kunnen huisvesten. Het college van B&W van Nunspeet heeft vanmorgen besloten medewerking te verlenen aan deze tijdelijke crisisopvang.

Nederland heeft op dit moment te maken met een aanzienlijke toestroom van vluchtelingen en een gebrek aan noodopvang van vluchtelingen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol en er is onvoldoende capaciteit om hen onderdak te bieden. Vanuit de Rijksoverheid is er een dringend beroep gedaan op alle burgemeesters om mogelijkheden te onderzoeken voor deze urgente noodopvang.

Fletcher Hotel De Mallejan in Vierhouten heeft aangegeven kortdurend (voor maximaal twee maanden) vluchtelingen te kunnen huisvesten. Het college van B&W van Nunspeet heeft vanmorgen besloten medewerking te verlenen aan deze tijdelijke crisisopvang.

Het gaat om tijdelijke noodopvang van 80 vluchtelingen uit landen als Syrië, Iran, Irak en Afghanistan. Voornamelijk alleengaande mannen, maar ook vrouwen en gezinnen. Deze vluchtelingen zijn nog maar kort in ons land en moeten de asielprocedure nog doorlopen. De periode van deze noodopvang is van 5 november tot uiterlijk 5 januari 2022.

Burgemeester Van de Weerd: “Wij voelen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen die gevlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking hulp te bieden. Ik heb hierover ook gesproken met de voorzitter van de Dorpsvereniging Vierhouten. We hebben vandaag alle inwoners van Vierhouten inmiddels per brief geïnformeerd over de tijdelijke opvang. Vierhouten is een gastvrij dorp en is niet geheel onbekend met de opvang van vluchtelingen. Gezien de ervaringen vanuit het verleden heb ik er het volste vertrouwen in dat deze opvang voor maximaal twee maanden goed zal verlopen”.