VIERHOUTEN - Het college van B&W heeft besloten medewerking te verlenen aan deze tijdelijke noodopvang met startdatum 3 oktober a.s.

Nederland heeft al maanden te maken met een aanzienlijke toestroom van vluchtelingen en een gebrek aan noodopvang voor deze mensen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol en er is onvoldoende capaciteit om hen onderdak te bieden. Fletcher Hotel De Mallejan in Vierhouten heeft aangegeven vluchtelingen te willen huisvesten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft vervolgens contact gezocht met de gemeente Nunspeet. Het college van B&W heeft besloten medewerking te verlenen aan deze tijdelijke noodopvang.

Het gaat om 80 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (12-18 jaar) voornamelijk uit Syrië, die veelal zonder ouders/familie hun land zijn ontvlucht. Het gaat om een periode van ongeveer 6 maanden met als startdatum 3 oktober a.s.

Burgemeester Blom: “Opnieuw wordt een beroep gedaan op de gastvrijheid van Vierhouten. De vorige keer dat De Mallejan vluchtelingen heeft opgevangen, is soepel en zonder problemen verlopen mede dankzij de hulp van de inwoners uit Vierhouten. Ik houd dit natuurlijk nauwlettend in de gaten. Deze alleenstaande jongeren verdienen een helpende hand. Alle inwoners van Vierhouten zijn vandaag per brief geïnformeerd en ik heb contact gehad met de voorzitter van de Dorpsvereniging.”