NUNSPEET - Op dinsdag 28 november 2023 organiseert de Gemeente Nunspeet een inloopavond over woningbouwlocatie `t Hul Noord van 19:30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis, Markt 1 in Nunspeet.


U hebt dan de gelegenheid om het ontwerp-bestemmingsplan te bekijken en vragen te stellen. Er is geen algemene toelichting. Deze avond heeft alleen betrekking op het bestemmingsplan.

Informatie over uitgifte van de woningen, prijzen e.d. kan op dit moment nog niet verstrekt worden.

Kijk hier voor meer info.