ELBURG - De burgemeester van Elburg heeft het besluit genomen om twee verbeurde dwangsommen in te vorderen. Het gaat om dwangsommen die zijn opgelegd aan een inwoner die op verschillende momenten in de openbare ruimte drugs verkocht. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal hierover: “In onze Algemene plaatselijke verordening (APV) verbieden wij de handel in drugs en aanverwante zaken. Ik tolereer deze handel niet in de openbare ruimte. We hebben de persoon eerst gewaarschuwd, vervolgens dwangsommen in het vooruitzicht gesteld. Het heeft het gedrag niet veranderd. Dan rest ons niets anders dan hiervoor de rekening te presenteren.”


Onacceptabel gezondheidsrisico

De gemeente gaat nu € 10.000 invorderen. Het doel hiervan is verschillend. Allereerst is het de bedoeling om het ongewenst gedrag, namelijk de handel van drugs in de openbare ruimte, te stoppen. Verder is de handel hierdoor ook niet meer zo winstgevend wat drugshandel onaantrekkelijk maakt. “We willen deze handel niet. Het gezondheidsrisico is onacceptabel. We zien jongeren op korte en lange termijn te maken hebben met gezondheidsschade. We zien hoe gezinnen gebukt gaan onder de verslaving van één van hun kinderen. Daarom is het handelen in drugs in strijd met onze normen en waarden. In ieder geval kunnen wij als gemeente optreden tegen de handel in de openbare ruimte,” aldus burgemeester Jan Nathan Rozendaal.

Een dwangsom betreft een financiële verplichting die de overheid kan opleggen als er sprake is van een overtreding. Allereerst krijgt men een dwangsom in het vooruitzicht gesteld. In dit geval gaat het om een overtreding op artikel 2:74 van de APV (drugshandel op straat). Hierna is de betreffende door de politie gesignaleerd en gevolgd en zijn de overtredingen geconstateerd. Dit heeft tweemaal plaatsgevonden en de dwangsom betreft € 5000 per overtreding. Door de constateringen van de politie is die dwangsom tweemaal ‘verbeurd’. Nu volgt de werkelijke invordering. De betreffende heeft nu de opdracht om € 10.000 binnen zes weken over te maken op de rekening van de gemeente.