NUNSPEET - In het voorjaar van 2021 heeft de gemeente Nunspeet een onderzoek uitgevoerd onder alle jongeren tussen 11 en 27 jaar.


De resultaten van dit onderzoek (via een vragenlijst en aanvullende panelgesprekken) geven de gemeente inzicht in de vrijetijdsbesteding van onze jongeren, wat zij vinden van de activiteiten in onze gemeente of zij voldoende mee kunnen doen.

Het onderzoek heeft veel nuttige informatie opgebracht. Onder meer voor het jeugd- en jongerenwerk en voor de invulling van de lokale Inclusie Agenda. Zo zijn jongeren tevreden over hun vrijetijdsbesteding, vindt meer dan de helft dat er voldoende te doen is in de gemeente, maar kan de bekendheid van activiteiten worden verbeterd.

De gemeente blijft in gesprek met de jongeren over het activiteitenaanbod in de gemeente, hoe deze goed onder de aandacht gebracht kan worden en hoe deze het beste aansluiten op de wensen van de jongeren. Bovendien worden de jongeren ook in de toekomst blijvend betrokken bij voor hen relevante onderwerpen.

Het volledige rapport vindt u op de pagina jongerenonderzoek.