NUNSPEET - Op verzoek van de gemeente Nunspeet voert Reiger Research de komende weken een onderzoek uit onder alle jongeren (11-27 jaar) in de gemeente.


Met de uitkomsten van dit onderzoek en aanvullende panelgesprekken wil de gemeente meer inzicht krijgen in de vrijetijdsbesteding van jongeren, wat zij vinden van de activiteiten in de gemeente en of zij voldoende mee kunnen doen. Zo kan de gemeente – samen met de welzijnsorganisaties – het activiteitenaanbod zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van jongeren.

Alle jongeren tussen de 11 en 27 jaar hebben deze week een schriftelijke uitnodiging ontvangen met een link naar een digitale vragenlijst. Meedoen kan tot 14 mei 2021.
Hierin wordt gevraagd wat zij doen in hun vrije tijd. Of zij activiteiten kennen van het welzijnswerk in Nunspeet. En zo ja, wat zij ervan vinden. Ook wordt gevraagd of zij aanbod missen, of dat zij misschien niet aan alle activiteiten mee kunnen doen en wat daarvan de reden is.

Ten slotte wordt gevraagd of jongeren op een later moment mee willen denken bij onderwerpen die hen interesseren. Zo zal er naar aanleiding van dit onderzoek een panelgesprek worden georganiseerd om meer achtergrondinformatie te krijgen die wij kunnen gebruiken voor de nieuwe meerjarenafspraken met het welzijnswerk en voor onze inclusieagenda.

De link naar de vragenlijst: https://reigeronline.nl/Nunspeet-Jongerenonderzoek