NUNSPEET - De schaapskuddes in de gemeente Nunspeet zetten vanaf volgende week kuddebeschermingshonden in. Deze honden lopen mee tijdens het hoeden en blijven in de nacht bij de kuddes om ze te beschermen tegen mogelijke aanvallen van de wolf.

De inzet van deze honden gebeurt in het kader van een pilot van twee jaar. Aanleiding is de aanvallen op schaapskuddes op de Noordwest-Veluwe de afgelopen periode. Om de schaapskuddes blijvend te laten grazen op de heide - wat nodig is om de heide goed te beheren - is de hulp van kuddebeschermingshonden nodig. Deze honden zijn al van pup af aan erop ingesteld een schaapskudde tegen roofdieren te beschermen.

De inzet van de honden gebeurt in het kader van een pilot. De wolvencommissie van de Provincie Gelderland staat hier achter en verleent subsidie. Verder betreft het een samenwerking tussen de terreineigenaren Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Gemeente Nunspeet en de kudde eigenaren Landschapsbeheer ’t Groene Veld en schaapskudde Elspeter Heide. In landen waar de wolf niet is weggeweest, wordt veelvuldig met kuddebeschermingshonden gewerkt en zijn de positieve effecten van de inzet van de honden al volop bewezen.

De herders worden de komende maanden begeleid door Ray Dorgelo, een professional op het gebied van kuddebeschermingshonden. De herders en honden moeten elkaar leren kennen en daarnaast moeten de honden ook wennen aan alles wat ze op een dag zoal tegenkomen: wandelaars (met honden), kinderen, mountainbikers en wild. Voorlopig loopt de herder met de honden aan de riem. Iedereen die de schaapskudde tegenkomt wordt gevraagd minimaal 25 meter afstand te houden, de hond kort aan te lijnen en de kudde te passeren op een rustig tempo (ook hardlopers, mountainbikers en mensen te paard). Een succesvolle pilot is voor een groot deel afhankelijk van ‘goed gedrag’ van bezoekers. Daarom wordt ingestoken op goede voorlichting. Op de terreinen waar de kuddes grazen komen duidelijke borden met voorlichting over de honden en wenselijk gedrag door bezoekers.

Daphne van Zomeren is als schaapherder binnen dit gebied erg blij dit initiatief: “Door inzet van kuddebeschermingshonden kiezen we voor een zo natuurlijk mogelijke beschermingsmaatregel, die -bij juist gedrag – geen gevaar oplevert voor bewoners, recreanten en toeristen in het gebied.”