ELSPEET - Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet hebben ingestemd met de exploitatie van het Elspeter Kulturhus door de Stichting Dorpshuis Elspeet (SDE).


In oktober 2021 had de gemeenteraad al unaniem ingestemd met het uit handen geven van de exploitatie aan de SDE. Er is nu ook overeenstemming over de voorwaarden. De gemeente blijft gedurende drie jaren eigenaar van het Kulturhus en verhuurt het aan de SDE. Intentie van zowel de gemeente als de SDE is om het dorpshuis na drie jaren in eigendom over te dragen aan de SDE, die dan zelfstandig het dorpshuis exploiteert.

De SDE is verantwoordelijk voor de huur, de verhuur en de activiteiten in het dorpshuis. Naast de huidige huurders (Elspeets Fanfare Korps, de bibliotheek, Stichting Cultuurkust en iCare), zal ook het kinderdagverblijf en BSO Vrij Spel intrek nemen in het dorpshuis. Er zijn afspraken gemaakt over samenwerking met een partij die zich richt op de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SDE gaat meer inzetten op het flexibele gebruik van de ruimten, en verder zullen in samenwerking met Oranjehof een aantal WOC-activiteiten (Wijk Ontmoetings Centrum) worden voorbereid en in het dorpshuis plaatsvinden.

Verantwoordelijk wethouder Mark van de Bunte is blij met deze stap: “Als gemeentebestuur hebben we alle zeilen bijgezet om het dorpshuis voor Elspeet te behouden, we vinden het belangrijk dat er een aantrekkelijke centrale plek is waar alle Elspeters elkaar kunnen ontmoeten”.