NUNSPEET - Op woensdag 13 december om 19.30 uur a.s. is er in Nunspeet een bijeenkomst in het kader van de Landelijke Naturalisatiedag.


Op deze dag worden inwoners die het Nederlanderschap hebben verkregen, in het zonnetje gezet. In Nunspeet zijn 54 personen (uit 14 verschillende landen) in het afgelopen jaar genaturaliseerd tot Nederlander. Zij zijn door burgemeester Blom uitgenodigd voor deze bijeenkomst in het gemeentehuis.

Voorafgaand aan deze dag hebben genoemde inwoners hun naturalisatieaanvraag afgerond. Dit hebben zij gedaan door het afleggen van een verklaring die de bijzondere band benadrukt die door de naturalisatie ontstaat tussen de nieuwe staatsburger en Nederland. Ook is het een bevestiging van het feit dat de nieuwe staatsburger met de naturalisatie alle rechten en plichten krijgt en aanvaardt die aan het Nederlanderschap zijn verbonden. Na het afleggen van deze verklaring kan een Nederlands paspoort aangevraagd worden.