VIERHOUTEN - In de zomer van 2020 zijn de inwoners van Vierhouten benaderd om mee te denken over de gewenste (verkeers)maatregelen in Vierhouten. Het doel van deze maatregelen is om het dorpse karakter te versterken en de verkeersveiligheid te optimaliseren.

De ideeën van de inwoners en de Dorpsvereniging Vierhouten heeft de gemeente uitgewerkt in ontwerpen. Deze zijn in te zien via www.nunspeet.nl/verkeersmaatregelenvierhouten.

Men is benieuwd wat de inwoners van Vierhouten van de ontwerpen vinden. Tot 5 april a.s. is er gelegenheid om via bovenstaande pagina te reageren op de ontwerpen. In de hal van het gemeentehuis ligt ook een papieren versie ter inzage (met reactieformulieren).

De uitvoering van de verkeersmaatregelen staat gepland voor het najaar van 2021.