NUNSPEET - De provincie wil balans tussen natuur en recreatie op de Veluwe: de zogenoemde recreatiezonering. Wil je informatie hierover of hierover meepraten? Haak dan aan bij de digitale bijeenkomst op dinsdag 13 juli tussen 19.30-21.00 uur over de bos- en heideterreinen rondom Vierhouten en Elspeet. Onderwerpen van de avond zijn het Zandenbos, Noorderbos, Soerelse Bos, Tankbaan, Elspeetsche Heide, Vierhouterbos, Noorderheide, Elspeterbos en Elspeter Struiken. Doel is om de aanwezige kwetsbare natuur in dit gebied te beschermen en tegelijkertijd een goede natuurbeleving te behouden.

De avond heeft enerzijds een informerend karakter. We geven antwoord op de vragen: 'Waarom werken we aan recreatiezonering op de Veluwe?' en 'Wat betekent recreatiezonering concreet voor jouw natuurbeleving of die van je gasten in de natuurterreinen bij Vierhouten en Elspeet?'. Anderzijds horen we ook graag welke suggesties en ideeën jij hebt, zodat de terreineigenaren die kunnen meenemen bij de verdere uitwerking van de recreatiezonering.

Meer informatie: www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl.

Je kunt je aanmelden kan via recreatiezonering@gelderland.nl onder vermelding van 'Bijeenkomst recreatiezonering Vierhouten-Elspeet 13 juli'