NUNSPEET - Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Nunspeet (circa 28.000 inwoners) hebben zich 19 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in provincie Gelderland.


Onder de sollicitanten bevinden zich: 3 (oud-)burgemeesters, 11 (oud-)wethouders en 3 (oud-)volks-vertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige 2 kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid, zorg of dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 33 tot 59 jaar. Er zijn 4 vrouwelijke kandidaten.

Procedure:

De profielschets voor de nieuwe burgemeester is tijdens de profielschetsvergadering op donderdag 15 december 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De profielschets dient als basis voor de kroonbenoemingsprocedure. Medio/eind februari 2023 zullen de commissaris van de Koning en kabinetschef gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Nunspeet. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting medio april 2023 in de gemeenteraad van de gemeente Nunspeet worden vastgesteld. De nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt medio juni 2023 geïnstalleerd.

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksorgaan.