NUNSPEET - Op woensdag 14 december a.s. is er in Nunspeet een feestelijke bijeenkomst in het kader van de Landelijke Naturalisatiedag.

Op deze dag worden in alle gemeentes de mensen die het afgelopen jaar het Nederlanderschap hebben verkregen in het zonnetje gezet. In Nunspeet zijn 49 personen dit jaar genaturaliseerd tot Nederlander. Zij zijn door loco-burgemeester Elskamp uitgenodigd, met hun familie/naasten. De bijeenkomst wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

Naturalisatieceremonie

Om het verkrijgen van het Nederlanderschap op een passende manier af te ronden, heeft de regering hiervoor een speciale ceremonie ingevoerd. Deze ceremonie geeft de bijzondere band aan die door de naturalisatie ontstaat tussen de nieuwe staatsburger en Nederland. Ook is het een bevestiging van het feit dat de nieuwe staatsburger met de naturalisatie alle rechten en plichten krijgt en aanvaardt die aan het Nederlanderschap zijn verbonden. Het bijwonen van de naturalisa-tieceremonie is verplicht. Iemand krijgt pas na deelname aan deze bijeenkomst en na het afleggen van de verklaring van verbondenheid het Nederlanderschap en kan daarna een Nederlands paspoort aanvragen.

Alle betrokken personen hebben in het afgelopen jaar deze verplichte ceremonie bijgewoond. Het gaat om mensen uit Pakistan, Syrië, Eritrea, Turkije, Somalië, Ethiopië. Roemenië, Israël, China en de Verenigde Staten.