NUNSPEET - Naast het raadsakkoord voor de komende vier jaar is ook de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders bekend.


De huidige wethouders Mark van de Bunte (Gemeentebelang) en Jaap Groothuis (SGP) maken opnieuw deel uit van het college.

Nieuwkomers zijn Jennifer Elskamp (ChristenUnie) en Wichert Stoffer (CDA Lokaal, mede namens PvdA/GroenLinks). De benoeming en beëdiging van de vier beoogde wethouders, die door de raad worden voorgedragen, is gepland in de raadsvergadering van 2 juni aanstaande.

Op dit moment is nog niet bekend wie de vertrekkende burgemeester Van de Weerd gaat waarnemen. Deze waarnemer zal het burgemeesterschap op zich nemen totdat het proces voor een nieuwe burgemeester voor de gemeente Nunspeet is afgerond, naar verwachting medio 2023.

Voorlopige portefeuilleverdeling

De burgemeester is verantwoordelijk voor de wettelijke taken zoals openbare orde en veiligheid. Als locoburgemeester en voor de portefeuille Samenleving is Mark van de Bunte kandidaat. Onder Samenleving valt onder andere economie, sport, recreatie en cultuur. Hij is tevens bestuurlijk trekker voor de projecten De Wiltsangh en de Stationsomgeving.

Jaap Groothuis is de 2e locoburgemeester en blijft de portefeuille Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting houden en krijgt daarnaast Openbare Ruimte. Ook is hij verantwoordelijk voor onder meer de projecten Omgevingswet en duurzaamheid. Het sociaal domein inclusief onderwijs gaat naar Jennifer Elskamp die tevens 3e locoburgemeester wordt. Zij krijgt ook de onderwijshuisvesting als project toebedeeld. Wichert Stoffer, de 4e locoburgemeester, wordt verantwoordelijk voor Natuur en Landschap en zal de Bedrijfsvoering voor zijn rekening nemen, waaronder de gemeentelijke financiën, ICT en Personeel & Organisatie.

De definitieve portefeuilleverdeling wordt in één van de eerstvolgende collegevergaderingen vastgesteld.