NUNSPEET - Sportief Recreatiecentrum De Wiltsangh is dit voorjaar in gebruik genomen en afgelopen maand feestelijk geopend. Daarmee is dit het eerste (en grootste) deel van het project Sportpark De Wiltsangh afgerond.

Voor dit onderdeel legt het college van B&W nu financiële verantwoording af aan de raad. Op donderdag 9 november a.s. buigt de raadscommissie Maatschappij en Middelen zich over de verantwoording. De conclusie is dat de nieuwbouw is uitgevoerd binnen de door de gemeenteraad gestelde financiële kaders.

Naast de nieuwbouw van het zwembad met sport- en turnhal bestaat het project uit twee andere onderdelen: vernieuwing van het omliggende sportpark – waaronder de aanleg van een nieuwe parkeerplaats, gemeentelijke bijdrage in realisatie van kleedkamers, verplaatsing en renovatie van velden en fietscrossbaan – en de exploitatie van het sportpark door Sportbedrijf Nunspeet. Al deze projectdelen zijn nog volop in ontwikkeling. Binnenkort wordt de parkeerplaats en omgeving rondom het sportief recreatiecentrum voorzien van nieuwe beplanting. Verder vinden er constructieve gesprekken plaats met de diverse verenigingen over hun plannen.

Verantwoordelijk wethouder Mark van de Bunte is trots op het resultaat: “Naast de financiële kant is ook de multifunctionaliteit van het gebouw een succes. Binnen- en buitensporten vinden elkaar en inwoners en gasten kunnen er naar hartenlust recreëren. De goede samenwerking met alle betrokkenen die uitvoering hebben gegeven aan dit project maakt ons trots. Het is ook een compliment aan iedereen, ondanks alle prijsstijgingen, dat we binnen de begroting zijn gebleven.”