NUNSPEET - Met als thema ‘Samen meer voor elkaar’ hebben alle fracties in de Nunspeetse gemeenteraad zich gevonden in een ‘raadsakkoord’ voor de komende vier jaar.


Na de verkiezingswinst van Gemeentebelang hebben de onderhandelaars ervoor gekozen alle partijen te betrekken bij de onderhandelingen om een breed akkoord te krijgen voor alle inwoners van de gemeente. Dit wijkt af van de traditionele gedachte van coalitie en oppositie die voorheen gehanteerd werd.

Demissionair wethouder en mede-onderhandelaar Mark van de Bunte: “We gaan werken met een akkoord op hoofdlijnen waarin alle partijen speerpunten hebben ingebracht. Een raadsakkoord past volledig bij ons denken dat we het samen moeten doen, omdat we het over veel zaken eens zijn met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak van woningbouw voor eigen inwoners en het behoud van groen. Op onderwerpen waar we het niet over eens zijn, daar bepaalt de gemeenteraad de koers. Er zijn geen coalitie-afspraken die discussies op voorhand onmogelijk maken.

De vorming van een nieuw college is de volgende stap en verloopt voorspoedig. Het streven is tijdens de raadsvergadering van 2 juni aanstaande de wethouders te benoemen.

Ook Marc Konings zit als fractie-voorzitter en mede-onderhandelaar aan de onderhandelingstafel: “Mede namens alle fractievoorzitters kan ik zeggen dat de gesprekken zeer constructief waren. Het is een bestuurlijke vernieuwing en daarom betrekken wij ook voor de uitvoering van het raadsakkoord alle partijen. Dat is dan ook de insteek bij de vorming van het college. Het ziet eruit dat alle partijen ook hieraan willen meewerken. En dat is best bij-zonder, echt allemaal samen de verantwoordelijkheid nemen voor een nog mooiere gemeente”.

Nadat het raadsakkoord door de gemeenteraad is vastgesteld zal het college van burgemeester en wethouders een collegeprogramma gaan uitwerken.


Op de foto:
Zittend van links naar rechts: Jennifer Elskamp (CU), Mark Konings (Gemeentebelang), Harm Jan Polinder (SGP) Staand van links naar rechts: Sander Kouwenberg (Pvda/Groenlinks), Wichert Stoffer (CDA)